Historia

1 grudnia 2000 r. w Złotej Sali Opolskiego Urzę™du Wojewódzkiego w Opolu odbyło się™ Zebranie Założycielskiego Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli:

1. Ryszard Knosala
2. Halina Żył‚a
3. Jan Dudzik
4. Marek Śšwietlik

Celem nadrzę™dnym Stowarzyszenia było podjęcie dział‚ań„ organizacyjnych związanych z utworzeniem hospicjum w Opolu, a następnie zarządzanie i organizowanie jego działalnoś›ci.

Zarząd Stowarzyszenia: styczeń 2001 - styczeń 2003r:

 • Ryszard Knosala - Prezes
 • Lech Kunicki - Wiceprezes
 • Jan Dudzik - Wiceprezes
 • Małgorzata Kozak - Sekretarz
 • Stanisław Piotrowski - Skarbnik


 • Komisja Rewizyjna:
 • Marek Świetlik - Przewodniczący
 • Zbigniew Zandecki - czł‚onek Komisji Rewizyjnej
 • Tadeusz Charciarek - czł‚onek Komisji Rewizyjnej

  • 12 kwietnia 2001 r. Stowarzyszenie pozyskał‚o od Skarbu Państwa 100 letni obiekt położony przy Pl. Kościelnym 2 w Opolu (Nowa Wieś› Królewska.) Jest to obiekt o powierzchni 1.030 m2˛ posadowiony na dział‚ce (w otoczeniu ogród) o powierzchni ok. 20 arów. Wokół‚ obiektu panuje cisza, obok usytuowany jest kościół‚, w oddali€“ dzielnica domków jednorodzinnych. To są warunki, które gwarantują… spokojne funkcjonowanie hospicjum. Projekt modernizacji obiektu wykonali nieodpł‚atnie architekci Adam i Beata Szczegielniak, członkowie Stowarzyszenia.
  • 9 lipca 2001 r. dokonano wpisu do REJESTRU STOWARZYSZEу, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADӓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.
  • KRS nr 0000025002
   REGON 531915079
   NIP nr 754-26-77-52
   NIP UE nr PL 754-26-77-352

  Zarząd Stowarzyszenia: luty 2003 -€“ 3 marca 2004 r.
 • Halina Żył‚a - Prezes
 • Lech Kunicki - Wiceprezes
 • Tadeusz Charciarek - Wiceprezes
 • Elżbieta Kaliszan - Sekretarz
 • Stanisław Piotrowski - Skarbnik

   

  Komisja Rewizyjna:
 • Marek Świetlik - Przewodniczący
 • Jerzy Knuter - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Małgorzata Knosala - Członek Komisji Rewizyjnej

   

  23 września 2004 r, nadanie Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego OP.VIII Ns.-REJ. KRS 7135/04/578.

  Zarząd Stowarzyszenia :od 4 marca 2004 -€“ 5 czerwca 2008 r.
 • ks. Marian Niemiec - Prezes
 • Halina Żył‚a - Wiceprezes
 • Jan Dudzik - Wiceprezes
 • Tadeusz Charciarek - Wiceprezes
 • Henryka Napierał‚a - Sekretarz
 • Stanisław Piotrowski - Skarbnik

   

  Komisja Rewizyjna :
 • Elżbieta Kaliszan - Przewodnicząca
 • Małgorzata Knosala - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Knuter - Członek Komisji Rewizyjnej

  Zarząd Stowarzyszenia :od 6 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2010 r.
 • ks. Marian Niemiec - Prezes
 • Halina Żył‚a - Wiceprezes Jan Dudzik - Wiceprezes
 • Tadeusz Charciarek - Wiceprezes
 • Anna Skarżyń„ska - sekretarz
 • Marian Cisek - skarbnik

   

  Komisja Rewizyjna:
 • Elżbieta Kaliszan - Przewodnicząca
 • Małgorzata Knosala - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Knuter - Członek Komisji Rewizyjnej

  Zarząd Stowarzyszenia na kadencje 2010 - 2014
 • ks. Marian Niemiec - Prezes
 • Halina Żył‚a - Wiceprezes
 • Anna Świercz - Wiceprezes
 • Tadeusz Sławiń„ski - Wiceprezes
 • Marian Cisek - Skarbnik
 • Anna Skarżyń„ska - Sekretarz
 • Barbara Wangert - Czł‚onek Zarządu
 • Jan Dudzik - Członek Zarządu
 • Tadeusz Charciarek - Członek Zarzadu
 • Urszula Sas-Dołżycka - Członek Zarządu

   

  Komisja Rewizyjna:
 • Ezlbieta Kaliszan - Przewodnicząca
 • Małgorzata Knosala - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Mariola Pieta - Członek Komisji Rewizyjnej

   

  • Zarząd Stowarzyszenia na kadencje 2015 - obecnie
  • ks. Marian Niemiec - Prezes
  • Jadwiga Rymorz - Wiceprezes
  • Tadeusz Sławiń„ski - Wiceprezes
  • Jarosław Wach - Skarbnik
  • Jan Dudzik - Sekretarz
  •  

   Komisja Rewizyjna:
  • Ezlbieta Kaliszan - Przewodnicząca
  • Brygida Pieron - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Marian Cisek - Członek Komisji Rewizyjnej

   01 lutego 2006 r. rozpoczęło dział‚alność‡ powoł‚ane przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie CENTRUM Opieki Hospicyjnej mieszczące się™ w Opolu przy ul. Mickiewicza 2-4 pok.106 (budynek Centrum Ratownictwa Medycznego). Następnie jego siedziba przeniesiona została na Plac Kościelny. Poniżej fotograficzna relacja z remontu oraz przeprowadzki.

    

   Galeria

   Narady Remont cz.1 Remont cz.2
   Remont cz.3 Remont cz.4 Remont cz.5
    
   Przeprowadzka Sponsorzy